MOODLE
VIDEO
DIENYNAS

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pagrindinis Veikla Projektai Nacionaliniai projektai

Nacionaliniai projektai


VYKDOMI PROJEKTAI


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


20122014 m.  Klimato kaitos specialiosios programos projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“


2010
2011 m. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bendrosios prevencijos programos projektas „Pasirink savo kelią!“

2005–2006 m. Žalingų įpročių prevencijos ir sveikos gyvensenos skatinimo programa, sportinė turistinė stovykla „Visaginas 2005“


2005–2006 m. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos projektas „Vienas už visus, visi už vieną“.

2005–2007 m. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET 2005-2009 metų plėtros LITNET-2 programa.

2004 m. Vaikų vasaros poilsio programa „Pažinkime savo Tėvynę“.

2004–2005 m. LITNET tinklo plėtros projektas (įrengtas LITNET mazgas, prijungtos mokyklos).

2004–2007 m. „Dalyko turinio ir kalbos integruoto mokymo“ projektas CLIL.

2003 m. Projektas „Stovykla 2003“.

2003–2004 m. Projektas „Aš galiu”. (Lietuvos jaunimo organizacijos, mokyklos).

2003  m. Projektas: turistinė – ekologinė stovykla „Pažinkime ir puoselėkime gamtą”.

2003 m.  Projektas: „Našlaičių ir socialiai remtinų mokinių vasaros poilsis – stovykla. Pilietinių iniciatyvų centras: žalingų įpročių prevencijos ir sveikos gyvensenos skatinimo programa.

2003–2007 m. Permanentinių švietimo jungčių projektas.

2002–2007 m. Informacijos technologijos mokslui ir studijoms 2001–2006 m. (ITMIS) programos projektas LieDM.

2001–2007 m. Dvikalbio ugdymo projektas.