MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Naujienos Paskutinis skambutis

Paskutinis skambutis PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 11 Rugpjūtis 2008 03:12

Paskutinis skambutis... Kartojasi jis kas metai. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Į ką gi gali būti panašus pirmasis gandriuko skrydis?! Šventinis šurmulys gal ir panašus, į daugelį buvusių, tik šiandien tas pasikartojimas visai nesumenkina prasmės. Nes ko gi visi taip žiūrėtų į jus. Truputį nustebę, truputį pavydžiai, truputį, kaip į svečius. Nes tik tas supras, kas dedasi jūsų širdyse, kam ateis toks pats metas… Pirmasis jūsų paskutinis skambutis...

Jau nuo ankstyvo ryto šurmuliavo centro koridoriai, vyko paskutinis pasiruošimas šventei. Oras nudžiugino visus, skaisčiai švietė pavasario saulė, pamažu rinkosi abiturientai, tokie rimti ir išdidūs. Jiems šiandien mokykloje ypatinga diena.

Rytinį šurmulį pakeitė paskutinės pamokos rimtis. Paskutiniai grupių vadovų žodžiai, 3-čios gimnazijos skyriaus mokinių sveikinimai, atminimo varpeliai ir gėlių žiedai kiekvienam ir… paskutinis skambutis, ilgas, graudus ir toks brangus.

Išėjusius iš klasių abiturientus pasitiko „gyvasis takas“, vedęs į aktų salę, kur jau laukė centro administracija, svečiai, tėvai mokytojai. Centro direktorius dr. Vytautas Petkūnas pasveikino abiturientus, sėkmingai baigusius vidurinio ugdymo programą, ir palinkėjo sėkmės laikant egzaminus, įteikė padėkos raštus gimnazistams, kurie per dvejus mokymosi metus pasiekė aukštų mokymosi, sporto rezultatų, gerai lankė pamokas, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Sveikinimo žodį tarė Visagino meras V. Račkauskas, padėkos žodžius tarė abiturientų tėveliai, sėkmės ir ištvermės linkėjo grupių auklėtojai K. Žilin ir R. Palunkiškytė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Ratkevičienė perskaitė direktoriaus įsakymą, leidžiantį abiturientams laikyti brandos egzaminus. Į sceną viena po kitos kopė abiturientų grupės, kiekvienam gimnazistui grupės vadovas įteikė gimnazijos skyriaus atributus – kepuraitę ir kaklaraištį. Abiturientai dėkojo mokytojams ir tėvams, perskaitė testamentą, 3-iai gimnazijos skyriaus klasei įteikė simbolinį mokyklos raktą.

Tradicinės nuotraukos į metraštį prie centro įėjimo – ir iškilminga, puošni eisena nuklegėjo į Šv. ap. Pauliaus bažnyčią, kurioje buvo laikomos mišios už abiturientų sėkmę brandos egzaminų sesijoje. Šventė baigėsi paskutiniu mokykliniu valsu ir furšetu, į kurį pakvietė abiturientų tėvai. Belieka tikėti, kad sklandžiai praėjusi šventė, išsakyti nuoširdūs žodžiai, suteiks daugiau jėgų ir pasitikėjimo bei lems abiturientams sėkmę egzaminų ir tolimesnių studijų metu.

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Gruodis 2008 01:22