MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Veikla Projektai Struktūriniai fondai 2007-2013

Struktūriniai fondai 2007–2013

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

Europos regioninio fondo projektas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-013
„Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre


Europos socialinio fondo projektas VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-018
Elektros ir energijos bei elektronikos ir automatikos posričių modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas

 

 Europos regioninio fondo projektas VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-006 Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų sukūrimas ir diegimas Utenos regiono profesinio mokymo įstaigose


Europos regioninio fondo projektas VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001 „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra

2005–2006
ERPF BPD 1.5 priemonės projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro plėtros investicinio projekto parengimas.

2004–2005 PHARE 2002 ESS projektas „Žinių  visuomenės įgūdžių  formavimas Ignalinos AE regiono smulkaus  ir vidutinio verslo sektoriuje

2003–2004 PHARE 2001 ESS projektas „Nedirbančio jaunimo užimtumo gebėjimų skatinimo sistema Druskininkų, Ignalinos rajonuose bei Visagine. Dalyvauta kartu su Viešosios politikos ir vadybos institutu, Ignalinos darbo birža.

2003–2004 PHARE 2001 ESS. “Mega tinklas – mechatronikos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema. Dalyvauta kartu su KTU, Festo, ir kt.

2002–2003 PHARE 2000 ESS. Žmonių su negalia ir įgaliotojų rengimas įdarbinimui. Partneris: VDU.

2002–2003 PHARE 2000 ESS. Mokymo, perkvalifikavimo, verslumo įgūdžių ugdymas Ignalinos AE regiono ekonominio restruktūrizavimo strategijos kontekste. Partneris: KTU.

2002–2003 PHARE 2000 ESS. Regioninės nuotolinio profesinio mokymosi sistemos kūrimas Utenos tiksliniame regione. Dalyvauta kartu su Utenos kolegija