MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Naujienos Stažuotė Jungtinės Karalystės Kenterberio koledže

Stažuotė Jungtinės Karalystės Kenterberio koledže PDF Spausdinti Email
Ketvirtadienis, 04 Gegužė 2017 10:40

Šių metų balandžio 23–29 dienomis Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro  atstovai, Vaiko gerovės komisijos nariai, stažavosi Jungtinėje Karalystėje esančiame Kenterberio koledže. Stažuotė vyko Vilniuas technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vykdomo projekto „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022928) metu. Be mūsų centro šiame projekte dalyvauja Vilniaus psichologine–pedagogine tarnyba, Kauno taikomosios dailės mokykla.

Kenterberio koledžas pirmauja kuriant novatoriškas strategijas ir pritraukiant sunkiai pasiekiamas grupes: tautines mažumas, pabėgėlius, buvusius kalinius. Koledžas turi verslo ir mokymo centrą, kuriame vykdo IT, anglų kalbos, matematikos mokymo programas, padedančias minėtoms tikslinėms grupėms integruotis į darbo rinką. Koledže sukurta efektyvi pagalbos mokiniui sistema.„Projektas buvo inicijuotas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose pastebėjus tendenciją, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje. Plečiasi kitų kultūrų mokinių ratas ugdymo institucijose, daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų - tai mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, buvę kaliniai. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme
augs. Taigi šiuo projektu siekiama kelti pedagogų kvalifikaciją dirbant su minėtomis grupėmis, sėkmingai jas integruojant į mokymo(si) procesą,” – teikia projekto vadovė, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova.
Projekto metu dar 12 profesinio mokymo specialistų jau stažavosi Vokietijoje. Stažuotė Jungtinėje Karalystėje – antroji projekto metu numatyta profesinė praktika.

 

 

 Nuotraukų galerija

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 04 Gegužė 2017 12:36