MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Naujienos Centras pradeda įgyvendinti naujus projektus

Centras pradeda įgyvendinti naujus projektus PDF Spausdinti Email
Ketvirtadienis, 01 Birželis 2017 13:00
Informuojame, kad Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras pradeda įgyvendinti kelis svarbus projektus:
1.Startuoja naujas Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2017-1-LT01-KA102-034848 „Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“.
Projekto tikslas - didinti informacinių technologijų  srities besimokančiųjų ir profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai mokinių integracijai į darbo rinką.
Projekto dalyviai – 36 informacinių technologijų specialybės moksleiviai, kurie atliks stažuotę Vokietijoje, Austrijoje, Portugalijoje ir Anglijoje bei 6 profesijos mokytojų darbo stebėjimo vizitai į Vokietiją ir Portugaliją.
2.Švietimo informacinių technologijų centro projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001, Visagino TVPMC – projekto partneris.
Projekto tikslas - Automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius plečiant jų taikymo sritis.
3.VšĮ IAE regiono plėtros agentūros projektas „Partnership for new energy leadership 2050" (PANEL2050), finansuojamas Europos Komisijos programos „Horizon 2020".
Projekto tikslas - ilgalaikių ir replikuojamų į kitus regionus tvarios energijos bendradarbiavimo tinklų sukūrimas vietiniu lygiu (savivaldybės/bendruomenės), kuomet suinteresuotos šalys bendrauja kurdamos energetikos vizijas, strategijas ir veiksmų planus, siekdamos iki 2050 metų tapti energiją taupančiomis bendruomenėmis. Projekte dalyvauja 13 partnerių iš 11 valstybių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Bulgarijos, Austrijos, Vengrijos, Rumunijos, Slovėnijos, Makedonijos). Visagino TVPMC – projekto dalyvis.
Atnaujinta Ketvirtadienis, 01 Birželis 2017 13:08