MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Naujienos Kviečiame mokytojus tobulinti lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo lygį

Kviečiame mokytojus tobulinti lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo lygį PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 30 Spalis 2017 10:36
Taisyklinga kalba ypač svarbi mokytojo darbe, nes jo taisyklinga kalba turėtų būti pavyzdys mokiniams ir visiems su jais bendraujantiems. Nuo to, kaip mokytojas geba reikšti savo mintis, bendrauti su kolegomis, mokiniais, jų tėvais bei socialiniais partneriais, priklauso, koks bus kiekvieno mokytojo ir visos mokyklos įvaizdis bei ugdymo rezultatai. Mūsų centre pradedama vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Visagino švietimo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimas gerinant lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo lygį “. Jos tikslas –  gerinti mokytojų taisyklingos profesinės kalbos vartosenos įgūdžius, tobulinti sakytinę ir rašytinę kalbą. Įgyvendinant programą pakankamai dėmesio ir laiko bus skiriama praktiniams darbams, sakytinės ir rašytinės specialiosios kalbos vartosenos įgūdžius stiprinančioms užduotims bei atsižvelgiama į mokytojo profesinius poreikius skaityti, kurti ir tvarkyti specialiuosius tekstus, vartoti taisyklingą profesijos kalbą ugdymo procese.
Norinčius mokytis kviečiame kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Kristiną Saprykiną (306 kab. nuo 8.00 iki 17.00, +370 68378642)
Pamokos prasidės lapkričio 6 d. 15.00 val. 315 kab.
Atnaujinta Trečiadienis, 08 Lapkritis 2017 09:58