MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Naujienos Sėkmingai įgyvendinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa mokytojams

Sėkmingai įgyvendinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa mokytojams PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 11 Gruodis 2017 13:45

Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, skatinti taisyklingos kalbos įgūdžių formavimąsi, sudaryti geresnes galimybes neformaliam lietuvių kalbos mokymui, 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. Rašytojas Saulius Šaltenis, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas,  lietuvių kalbą pavadino nedideliu ežerėliu, lyginat su plačiai ištvinusiomis anglų, ispanų ar rusų kalbų jūromis ir vandenynais, ir pabrėžė, jog to ežerėlio apsauga būtina rūpintis.

Rūpintis turėtumėme visi. Siekdamas prisidėti prie mokytojų taisyklingos  kalbos vartojimo įgūdžių tobulinimo  Visagino profesinio mokymo centras parengė ir įgyvendino  neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Visagino švietimo įstaigų pedagogų kvalifikacijos tobulinimas gerinant lietuvių kalbos mokėjimo ir vartojimo lygį“.
Programos dalyviai – bendrojo lavinimo ir profesijos mokytojai – pamokų metu tobulino sakytinę ir rašytinę kalbą, daug dėmesio ir laiko skyrė praktiniams darbams, sakytinės ir rašytinės specialiosios kalbos vartosenos įgūdžius stiprinančioms užduotims.  Buvo atsižvelgiama į mokytojo profesinius poreikius skaityti, kurti ir tvarkyti specialiuosius tekstus, vartoti taisyklingą profesijos kalbą ugdymo procese.
Be to,tikimės, kad  patobulinti taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiai profesinėje veikloje pakels mokytojų kvalifikaciją, sudarys sąlygas gerinti ugdymo kokybę.

 

 

 

Atnaujinta Pirmadienis, 11 Gruodis 2017 14:10